Regulamin

Stawki op艂aty depozytowej
ROZPORZ膭DZENIE MINISTRA 艢RODOWISKA z dnia 7 lipca 2010 r

baterii przemys艂owych kwasowo-o艂owiowych
akumulator贸w przemys艂owych kwasowo-o艂owiowych

35 z艂 za sztuk臋

wi臋cej >>

za艂膮cznik nr. 1 >>

Ankieta

Jak oceniasz nasz膮 strone ? Czy co艣 by艣 poprawi艂 ?

 • Bardzo fajna, super podoba mi sie
 • Taka sobie liczylem na cos lepszego
 • Kieska nie warta uwagi

Opinia o produkcie

Transakcja przebieg艂a pomy艣lnie.Towar zgodny z opisem. Polecam.
Ocena produktu 5/5

Cennik

Pobierz cennik PDFPobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Reklama

Producenci

Chmura tag贸w

Zmiana j臋zyka

PolskiAngielski

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.gmg.net.pl

W艂a艣cicielem , Sprzedawc膮 oraz Administratorem Sklepu jest:

Gabriel Grzelakowski

prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮:聽GMG Gabriel Grzelakowski,聽pod adresem ul. Meander 8/37, 02-791 Warszawa (adres g艂贸wnego miejsca wykonywania dzia艂alno艣ci oraz adres do dor臋cze艅),NIP 9510045584, REGON 006468218, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej).

Klient ma prawo przed z艂o偶eniem zam贸wienia do negocjacji zapis贸w umowy ze Sprzedawc膮. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z mo偶liwo艣ci zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa.

I POSTANOWIENIA OG脫LNE

 1. Sklep internetowy dost臋pny pod adresem: www.gmg.net.plprowadzony jest przez Gabriela Grzelakowskiego prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 GMG Gabriel Grzelakowski鈥 szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce prowadzonej dzia艂alno艣ci przedstawione s膮 powy偶ej.

 2. Regulamin sporz膮dzony jest w j臋zyku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odleg艂o艣膰, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

 3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawc膮 Kupuj膮cy mo偶e skorzysta膰 z prawa do negocjacji warunk贸w Umowy lub zawrze膰 ze Sprzedawc膮 Umow臋 w oparciu o niniejszy Regulamin.

 4. Tre艣膰 Regulaminu, w przypadku odr臋bnej decyzji Kupuj膮cego stanowi tre艣膰 zawartej Umowy pomi臋dzy Stronami. Tre艣膰 Umowy zostaje stosownie do obwi膮zuj膮cych przepis贸w utrwalona oraz udost臋pniona Kupuj膮cemu na trwa艂ym no艣niku, w celu zagwarantowania Kupuj膮cemu mo偶liwo艣ci powo艂ania si臋 na niego w razie potrzeby.

 5. Sprzeda偶 prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

 6. Klient ma mo偶liwo艣膰 zapoznania si臋 z kodeksem dobrych praktyk przedsi臋biorc贸w. Kodeks dobrych praktyk znajduje si臋 w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdzia艂aniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dost臋pne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/

 7. Wszystkie produkty oferowane w sklepie s膮 fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zosta艂y legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest r贸wnoznaczna z zobowi膮zaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produkt贸w bez wad.

 8. Ceny podane na stronie Sklepu wyra偶one s膮 w z艂otych polskich i zawieraj膮 podatek VAT.

 9. Kupuj膮cy mo偶e sk艂ada膰 zam贸wienia w Sklepie 24 godziny na dob臋 7 dni w tygodniu poprzez stron臋 internetow膮.

 10. Komunikacja ze Sprzedawc膮 dokonywana przez Kupuj膮cego powoduje ponoszenie przez Kupuj膮cego koszt贸w, jakie wynikaj膮 z um贸w zawartych przez Kupuj膮cego z podmiotami trzecimi, za mo偶liwo艣膰 korzystania z okre艣lonych form komunikacji na odleg艂o艣膰 Sprzedawca nie pobiera 偶adnych dodatkowych op艂at ani 艣wiadcze艅 za mo偶liwo艣膰 komunikowania si臋 z nim.

 11. Przedmiotem dzia艂alno艣ci Sklepu internetowego jest sprzeda偶 detaliczna oraz hurtowa latarek, i artyku艂贸w o艣wietleniowych, akumulator贸w, zasilaczy, baterii oraz innych produkt贸w za po艣rednictwem sieci Internet.

 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajd膮 w艂a艣ciwe przepisy prawa obowi膮zuj膮ce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczeg贸lno艣ci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 13. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj膮 na celu wy艂膮cza膰 ani ogranicza膰 jakichkolwiek praw Kupuj膮cego b臋d膮cego jednocze艣nie Konsumentem w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przys艂uguj膮cych mu na mocy bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa. W przypadku niezgodno艣ci postanowie艅 niniejszego Regulaminu z powy偶szymi przepisami, pierwsze艅stwo maj膮 te przepisy.

 14. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawc膮 ma mo偶liwo艣膰 polubownego za艂atwienia sprawy poprzez:

  a) zwr贸cenie si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego

  b) mediacj臋

  c) zwr贸cenie si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

  d) uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc w sprawie rozstrzygni臋cia sporu od Federacji Konsument贸w, korzystaj膮c z bezp艂atnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.


II DEFINICJE

 1. REGULAMIN 鈥 niniejszy Regulamin wraz z za艂膮cznikami; informuj膮cy o obowi膮zkach oraz uprawnieniach dw贸ch Stron Umowy;

 2. STRONA 鈥 stron膮 Umowy jest Kupuj膮cy lub Sprzedawca; w przypadku poj臋cia Strony 鈥 rozumie si臋 Kupuj膮cego oraz Sprzedawc臋 艂膮cznie;

 3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEG艁O艢膯 鈥 Umowa zawarta na odleg艂o艣膰 przez Strony, przy braku jednoczesnej obecno艣ci dw贸ch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kana艂贸w Komunikacji na odleg艂o艣膰, dost臋pnych w Sklepie;

 4. KANA艁Y KOMUNIKACJI 鈥 okre艣lone formy sk艂adania zam贸wie艅 na odleg艂o艣膰;

 5. SPRZEDAWCAGabriel Grzelakowski, prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮:聽GMG Gabriel Grzelakowski,聽pod adresem ul. Meander 8/37, 02-791 Warszawa (adres g艂贸wnego miejsca wykonywania dzia艂alno艣ci oraz adres do dor臋cze艅),NIP 9510045584, REGON 006468218, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej).

 6. US艁UGODAWCA - Gabriel Grzelakowski, prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮:聽GMG Gabriel Grzelakowski,聽pod adresem ul. Meander 8/37, 02-791 Warszawa (adres g艂贸wnego miejsca wykonywania dzia艂alno艣ci oraz adres do dor臋cze艅),NIP 9510045584, REGON 006468218, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej).

 7. KLIENT 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, nabywaj膮ca produkty za po艣rednictwem Sklepu internetowego, mailowo, telefonicznie, listownie, fax-em, poprzez formularz zam贸wienia

 8. KONSUMENT 鈥 osoba fizyczna nabywaj膮ca produkty za po艣rednictwem Sklepu internetowego mailowo, telefonicznie, listownie, fax-em, poprzez formularz zam贸wienia w celu niezwi膮zanym bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮

 9. KUPUJ膭CY 鈥 Klient oraz Konsument 艂膮cznie;

 10. US艁UGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, nabywaj膮ca produkty za po艣rednictwem sklepu internetowego oraz korzystaj膮ca z formularza zam贸wienia;

 11. ZAM脫WIENIE 鈥 z艂o偶ona przez Kupuj膮cego za po艣rednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzeda偶y;

 12. U呕YTKOWNIK 鈥 ka偶dy podmiot korzystaj膮cy ze sklepu internetowego;

 13. KONTO 鈥 indywidualny panel administracyjny U偶ytkownika dost臋pny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym oznaczony loginem i has艂em, s艂u偶膮cy zawieraniu um贸w sprzeda偶y;

 14. REJESTRACJA 鈥 proces polegaj膮cy na utworzeniu przez U偶ytkownika Konta w Sklepie internetowym;

 15. UMOWA SPRZEDA呕Y - umowa sprzeda偶y towaru zawarta pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Kupuj膮cym za po艣rednictwem Sklepu internetowego;

 16. PRODUKT 鈥 ka偶dy przedmiot sprzedawany za po艣rednictwem sklepu internetowego

 17. FORMA P艁ATNO艢CI 鈥 forma zap艂aty za zam贸wiony produkt, wybrana przez Kupuj膮cego podczas sk艂adanego Zam贸wienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustale艅 prowadzonych ze Sklepem w innej formie ni偶 prezentowane na stronie internetowej formy p艂atno艣ci;

 18. FORMA DOSTAWY 鈥 forma dostarczenia zam贸wionego produktu, wybrana przez Kupuj膮cego podczas sk艂adanego Zam贸wienia lub w wyniku indywidualnych ustale艅 prowadzonych ze Sklepem w innej formie ni偶 prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;

 19. DOKUMENT SPRZEDA呕Y - faktura VAT lub Paragon, w zale偶no艣ci od wskaza艅 Kupuj膮cego;

 20. ZA艁膭CZNIKI 鈥 informacja o prawie odst膮pienia od umowy oraz wz贸r formularza odst膮pienia od umowy;

 21. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK 鈥 zbi贸r zasad post臋powania, przyj臋ty w powszechnie obowi膮zuj膮cym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdzia艂ania nieuczciwym praktykom rynkowym, kt贸ry stosowany jest przez Sprzedawc臋;

 22. INFORMACJA 鈥 informacja o produkcie, znajduj膮ca si臋 przy zdj臋ciu produktu, stanowi膮ca opis najwa偶niejszych okre艣le艅 oraz charakterystyki danego produktu, umo偶liwiaj膮cy Kupuj膮cemu zapoznanie si臋 z jego w艂a艣ciwo艣ciami;

 23. KOSZYK 鈥 forma magazynowania wybranych przez Kupuj膮cego produkt贸w w celu p贸藕niejszego ich zakupu;

 24. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU 鈥 miejsce wskazane przez Kupuj膮cego w z艂o偶onym zam贸wieniu, pod kt贸ry ma zosta膰 dostarczony zakupiony przez Kupuj膮cego produkt;

 25. MOMENT WYDANIA PRODUKTU 鈥 moment, w kt贸rym Kupuj膮cy lub inna upowa偶niona do odbioru osoba obejmuje produkt b臋d膮cy przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;

 26. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODST膭PIENIA OD UMOWY 鈥 adres lub adresy wskazane przez Sprzedawc臋 jako adresy do sk艂adania okre艣lonych o艣wiadcze艅, b臋d膮ce adresami do korespondencji;

 27. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT 艢WIADCZENIA 鈥 wybrane przez Kupuj膮cego produkty lub us艂ugi, b臋d膮ce przedmiotem Umowy lub przedmiotem 艢wiadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza si臋 r贸wnie偶 艣wiadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawc臋, w przypadku wybrania przez Kupuj膮cego jednej z oferowanych przez Sprzedawc臋 form dostawy produktu;

 28. US艁UGI 艢WIADCZONE DROG膭 ELEKTRONICZN膭 鈥 funkcjonalno艣ci systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umo偶liwiaj膮ce Us艂ugodawcy oferowanie okre艣lonych technicznych rozwi膮za艅 jak: mo偶liwo艣膰 za艂o偶enia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym; 艣wiadczenie Us艂ugi Newslettera oraz umo偶liwienie jednorazowej mo偶liwo艣ci z艂o偶enia Zam贸wienia przez Formularz Zam贸wienia znajduj膮cy si臋 w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecno艣ci stron (na odleg艂o艣膰), poprzez przekaz danych na indywidualne 偶膮danie Us艂ugobiorcy, przesy艂ane i otrzymywane za pomoc膮 urz膮dze艅 do elektronicznego przetwarzania, w艂膮cznie z kompresj膮 cyfrow膮, i przechowywania danych, kt贸re s膮 w ca艂o艣ci nadawane, odbierane lub transmitowane za pomoc膮 sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

 29. FORMULARZ ZAM脫WIENIA 鈥 znajduj膮cy si臋 w Sklepie internetowym system techniczny umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia przez Kupuj膮cego poprzez dost臋pne pola formularza, bez konieczno艣ci dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;

 30. SYSTEM INFORMATYCZNY 鈥 struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umo偶liwiaj膮ce transmisj臋;

 31. WADA 鈥 wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;


III REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezp艂atna.

 2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie U偶ytkownik powinien wype艂ni膰 formularz rejestracji znajduj膮cy si臋 na stronie internetowej Sklepu, podaj膮c w nim swoje prawdziwe dane.

 3. Po wype艂nieniu przez U偶ytkownika p贸l formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto U偶ytkownika.

 4. W przypadku gdy dane U偶ytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegn膮 zmianie, U偶ytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywisto艣ci膮.

 5. W sytuacji, gdy dane U偶ytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegn膮 zmianie po rozpocz臋ciu realizacji zam贸wienia, U偶ytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.

IV ZAM脫WIENIA

 1. Klient mo偶e sk艂ada膰 zam贸wienia w Sklepie 24 godziny na dob臋 7 dni w tygodniu poprzez stron臋 internetow膮 www.gmg.net.pl, telefonicznie pod numerem: 501 284 666 lub 48 22 649 34 17 w dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 08:00 do 16:00

 2. Sklep prowadzi sprzeda偶 na terytorium Polski.

 3. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowi膮 oferty w rozumieniu przepis贸w Kodeksu cywilnego; stanowi膮 zaproszenie do zawarcia umowy sprzeda偶y.

 4. Z艂o偶enie zam贸wienia stanowi ofert臋 w rozumieniu kodeksu cywilnego, z艂o偶on膮 Sprzedawcy przez Klienta.

 5. Rejestracja i za艂o偶enia konta nie jest warunkiem koniecznym z艂o偶enia zam贸wienia w sklepie. Klient ma mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia zam贸wienia za po艣rednictwem sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji.

 6. W celu z艂o偶enia zam贸wienia Klient powinien doda膰 do 鈥瀖ojego koszyka鈥 produkt, kt贸ry zamierza kupi膰. Dodanie produktu do 鈥瀖ojego koszyka鈥 nie jest r贸wnoznaczne ze z艂o偶eniem zam贸wienia. Produkty mog膮 by膰 dodawane lub usuwane z 鈥瀖ojego koszyka鈥.

 7. M贸j koszyk鈥 umo偶liwia Klientowi zarz膮dzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie warto艣ci zam贸wienia.

 8. Aby sfinalizowa膰 zam贸wienie nale偶y doda膰 do 鈥瀖ojego koszyka鈥 wybrane przez siebie produkty, a nast臋pnie zapozna膰 si臋 z form膮 wysy艂ki, kt贸r膮 dopuszcza sklep,oraz opcjonalnie zamie艣ci膰 w odpowiednim polu swoje uwagi i zapisa膰 je. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji 鈥瀦am贸w鈥. Klient mo偶e z艂o偶y膰 zam贸wienie po zalogowaniu si臋 na swoje konto lub w przypadku braku konta podaj膮c w formularzu dane niezb臋dne do realizacji przez Sprzedawc臋 umowy.

 9. Po wype艂nieniu koniecznych p贸l zam贸wienia nale偶y wybra膰 przycisk 鈥 zamawiam i p艂ac臋鈥.

 10. Po z艂o偶eniu prawid艂owego zam贸wienia, zam贸wienie uwa偶a si臋 za przyj臋te. Zam贸wienia z艂o偶one w ten spos贸b s膮 potwierdzane mailowo. Za chwil臋 zawarcia umowy uznaje si臋 wys艂anie przez sklep potwierdzenia z艂o偶enia zam贸wienia. W przypadku zam贸wie艅 dokonywanych telefonicznie, zam贸wienie potwierdzane jest t膮 drog膮.

 11. Klient mo偶e dokona膰 e-mailem lub telefonicznie zmiany w zam贸wieniu, lub wycofa膰 zam贸wienie w ca艂o艣ci, je偶eli nie zosta艂o ono wys艂ane.

 12. Zam贸wiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

 13. Wysy艂ka towaru nast臋puje w terminie do 5 dni roboczych, licz膮c od daty z艂o偶enia.

 14. Dniem wykonania Umowy zawartej za po艣rednictwem Sklepu internetowego jest dzie艅 odbioru przesy艂ki przez Kupuj膮cego.

V SPOS脫B P艁ATNO艢CI

 1. Wszystkie ceny w Sklepie s膮 cenami brutto, zawieraj膮cymi podatek od towar贸w i us艂ug (VAT).

 2. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zam贸wienia us艂ugi wed艂ug cen oraz wysoko艣ci koszt贸w dostawy obowi膮zuj膮cych w chwili z艂o偶enia zam贸wienia.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysoko艣ci koszt贸w dostawy, w szczeg贸lno艣ci w przypadku zmiany cennik贸w us艂ug 艣wiadczonych przez podmiot realizuj膮cy dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zam贸wie艅 ju偶 realizowanych.

 4. Aktualne ceny oraz wysoko艣ci koszt贸w dostawy przedstawione s膮 na podstronie Sklepu internetowego oraz s膮 widoczne na poziomie Koszyka.

VI REALIZACJA DOSTAWY

 1. Dostawa nast臋puje na adres wskazany przez Klienta w zam贸wieniu.

 2. Kupuj膮cy jest obci膮偶ony kosztami wybranej dostawy.

 3. Kupuj膮cy ma mo偶liwo艣膰 wyboru innej formy dostawy ( przewo藕nika) ni偶 oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialno艣膰 za przesy艂k臋 z chwil膮 wydania jej przez Sprzedawc臋 przewo藕nikowi spoczywa na Kupuj膮cym.

 4. W przypadku sytuacji opisanej powy偶ej w pkt 3 informacja o odpowiedzialno艣ci za przesy艂k臋 przekazywana jest Kupuj膮cemu przez Sprzedawc臋 drog膮 e-mail na wskazany adres kontaktowy po z艂o偶eniu zam贸wienia.

 5. Je偶eli Sprzedawca nie mo偶e spe艂ni膰 艣wiadczenia z tego powodu, 偶e towar nie jest dost臋pny, niezw艂ocznie, najp贸藕niej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupuj膮cego, kt贸ry podejmie decyzj臋 o dalszych losach z艂o偶onego przez niego zam贸wienia

 6. Je偶eli Sprzedawca nie mo偶e wykona膰 艣wiadczenia o w艂a艣ciwo艣ciach indywidualnie zam贸wionych przez Kupuj膮cego z powodu przej艣ciowej niemo偶no艣ci jego spe艂nienia, Sprzedawca mo偶e za zgod膮 Kupuj膮cego spe艂ni膰 艣wiadczenie zast臋pcze, odpowiadaj膮ce tej samej jako艣ci i przeznaczeniu oraz za t臋 sam膮 cen臋 lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony spos贸b.

 7. Zaleca si臋, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miar臋 mo偶liwo艣ci dokona艂 sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesy艂ki i w obecno艣ci przedstawiciela podmiotu realizuj膮cego dostaw臋 (kurier, operator pocztowy, etc.) spisa艂 odpowiedni protok贸艂. Sprawdzenie przesy艂ki u艂atwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszcze艅 od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesy艂ki powsta艂ego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca si臋, aby Konsument skontaktowa艂 si臋 w miar臋 mo偶liwo艣ci w jak najszybszym czasie ze Sprzedawc膮 telefonicznie: 501 284 666 lub 48 22 649 34 17 b膮d藕 na adres e-mail: gmg@gmg.net.pl

 8. Kupuj膮cy kt贸ry nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowi膮zany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesy艂ki i w obecno艣ci przedstawiciela podmiotu realizuj膮cego dostaw臋 (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodze艅 mechanicznych przesy艂ki powsta艂ych w trakcie transportu klient powinien spisa膰 protok贸艂 szkody i niezw艂ocznie skontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 telefonicznie: 501 284 666 lub 48 22 649 34 17 b膮d藕 na adres e-mail: gmg@gmg.net.pl

VII REKLAMACJE 鈥 R臉KOJMIA

 1. W przypadku um贸w zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 wobec Konsumenta na zasadach okre艣lonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( r臋kojmia).

 2. Sprzedawca odpowiada z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem dw贸ch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a je偶eli przedmiotem 艣wiadczenia sprzeda偶y jest rzecz u偶ywana przed up艂ywem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 3. Roszczenie Konsumenta o usuni臋cie wady lub wymian臋 rzeczy sprzedanej na woln膮 od wad przedawnia si臋 z up艂ywem roku, licz膮c od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcze艣niej ni偶 przed up艂ywem dw贸ch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a je偶eli przedmiotem sprzeda偶y jest rzecz u偶ywana przed up艂ywem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 4. W przypadku gdy okre艣lony przez Sprzedawc臋 lub producenta termin przydatno艣ci rzeczy do u偶ycia ko艅czy si臋 po up艂ywie dw贸ch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed up艂ywem tego terminu.

 5. Wada fizyczna polega na niezgodno艣ci rzeczy sprzedanej z Umow膮. W szczeg贸lno艣ci rzecz sprzedana jest niezgodna z Umow膮 je偶eli:

  a) nie ma w艂a艣ciwo艣ci, kt贸re rzecz tego rodzaju powinna mie膰, ze wzgl臋du na cel w Umowie oznaczony albo wynikaj膮cy z okoliczno艣ci lub przeznaczenia;

  b) nie ma w艂a艣ciwo艣ci, o kt贸rych istnieniu Sprzedawca zapewni艂 Kupuj膮cego, w tym przedstawiaj膮c pr贸bk臋 lub wz贸r;

  c) nie nadaje si臋 do celu, o kt贸rym Kupuj膮cy poinformowa艂 Sprzedawc臋 przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zg艂osi艂 zastrze偶enia co do takiego jej przeznaczenia;

  d) zosta艂a Kupuj膮cemu wydana w stanie niezupe艂nym

 6. Na r贸wni z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje si臋 publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, kt贸ra wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dzia艂alno艣ci gospodarczej, oraz osoby, kt贸ra przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odr贸偶niaj膮cego przedstawia si臋 jako producent.

 7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialno艣ci okre艣lonej w pkt 5c wy艂膮cznie w sytuacji gdy:

  a) udowodni, 偶e zapewnie艅 tych nie zna艂 lub oceniaj膮c rozs膮dnie nie m贸g艂 zna膰;

  b) wyka偶e, 偶e zapewnienia nie mog艂y mie膰 wp艂ywu na decyzj臋 Konsumenta;

  c) tre艣膰 zapewnie艅 zosta艂a sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawc膮

 8. Rzecz sprzedana ma wad臋 fizyczn膮 tak偶e w razie nieprawid艂owego jej zamontowania i uruchomienia, je偶eli czynno艣ci te zosta艂y wykonane przez Sprzedawc臋 lub osob臋 trzeci膮, za kt贸r膮 Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰, albo przez Kupuj膮cego, kt贸ry post膮pi艂 wed艂ug instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

 9. W przypadku Umowy z Konsumentem, je偶eli wada fizyczna zosta艂a stwierdzona przed up艂ywem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje si臋, 偶e istnia艂a ona w chwili przej艣cia niebezpiecze艅stwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po up艂ywie roku od momentu wydania rzeczy obowi膮zek wykazania, 偶e wada istnia艂a w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.

 10. Konsument, je偶eli rzecz sprzedana ma wad臋, mo偶e:

  a) z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o 偶膮daniu obni偶enia ceny;

  b) z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od Umowy;

  c) 偶膮da膰 wymiany produktu na wolny od wad;

  d) 偶膮da膰 usuni臋cia wady

 11. Konsument, nie mo偶e odst膮pi膰 od Umowy je偶eli wada jest nieistotna.

 12. Konsument, kt贸ry wykonuje uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, jest obowi膮zany na koszt Sprzedawcy dostarczy膰 rzecz wadliw膮 na Adres Reklamacyjny, a je偶eli ze wzgl臋du na rodzaj rzeczy lub spos贸b jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta by艂oby nadmiernie utrudnione, Konsument obowi膮zany jest udost臋pni膰 rzecz Sprzedawcy w miejscu, w kt贸rym rzecz si臋 znajduje. W razie niewykonania obowi膮zku przez Sprzedawc臋 Konsument jest upowa偶niony do odes艂ania rzeczy na koszt i niebezpiecze艅stwo Sprzedawcy.

 13. Sprzedawca prosi, aby w celu u艂atwienia procesu reklamacyjnego do艂膮czy膰 opis niezgodno艣ci towaru z Umow膮.

 14. Sprzedawca w ci膮gu 14 (czternastu) dni ustosunkuje si臋 do zg艂oszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uwa偶a si臋, 偶e Sprzedawca uzna艂 o艣wiadczenie lub 偶膮danie Konsumenta za uzasadnione.

 15. Sprzedawca, w przypadku 偶膮dania Konsumenta okre艣lonego w pkt. 10 a lub b mo偶e wymieni膰 rzecz wadliw膮 na woln膮 od wad albo wad臋 usun膮膰, pod warunkiem, 偶e nast膮pi to niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Konsumenta.

 16. Je偶eli jednak, rzecz by艂a ju偶 wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawc臋 albo Sprzedawca nie uczyni艂 zado艣膰 obowi膮zkowi wymiany rzeczy na woln膮 od wad lub usuni臋cia wady, nie przys艂uguje mu prawo do wymiany rzeczy lub usuni臋cia wady.

 17. Konsument mo偶e, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc臋 usuni臋cia wady 偶膮da膰 wymiany rzeczy na woln膮 od wad albo zamiast wymiany 偶膮da膰 usuni臋cia wady, chyba 偶e doprowadzenie rzeczy do zgodno艣ci z Umow膮 w spos贸b wybrany przez Konsumenta jest niemo偶liwe lub wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w w por贸wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc臋, przy czym przy ocenie nadmierno艣ci koszt贸w uwzgl臋dnia si臋 warto艣膰 rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak r贸wnie偶 zwraca si臋 uwag臋 na niedogodno艣ci, na jakie nara偶a艂by Konsumenta inny spos贸b zaspokojenia roszczenia.

 18. Sprzedawca mo偶e odm贸wi膰 zado艣膰uczynienia 偶膮dania Konsumenta je偶eli doprowadzenie do zgodno艣ci z Umow膮, rzeczy wadliwej w spos贸b wybrany przez Konsumenta jest niemo偶liwe albo w por贸wnaniu z drugim, mo偶liwym sposobem doprowadzenia do zgodno艣ci rzeczy z Umow膮 wymaga nadmiernych koszt贸w.

 19. W przypadku obni偶enia ceny, obni偶ona cena powinna pozostawa膰 w takiej proporcji do ceny wynikaj膮cej z Umowy, w jakiej warto艣膰 rzeczy z wad膮 pozostaje do warto艣ci rzeczy bez wady.

 20. Sprzedawca jest obowi膮zany wymieni膰 rzecz wadliw膮 na woln膮 od wad lub usun膮膰 wad臋 w rozs膮dnym czasie bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Konsumenta.

 21. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa zosta艂a zamontowana, Konsument mo偶e 偶膮da膰 od Sprzedawcy demonta偶u i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na woln膮 od wad lub usuni臋cia wady. W razie niewykonania ego obowi膮zku przez Sprzedawc臋, Konsument jest upowa偶niony do dokonania tych czynno艣ci na koszt i niebezpiecze艅stwo Sprzedawcy.

 22. Sprzedawca mo偶e odm贸wi膰 demonta偶u oraz ponownego zamontowania je偶eli koszt tych czynno艣ci przewy偶sza cen臋 rzeczy sprzedanej.

 23. Konsument, w przypadku opisanym powy偶ej mo偶e 偶膮da膰 od Sprzedawcy demonta偶u i ponownego zamontowania, jednak偶e jest zobowi膮zany ponie艣膰 cz臋艣膰 koszt贸w zwi膮zanych z tym w warto艣ci przewy偶szaj膮cej cen臋 rzeczy sprzedanej albo mo偶e 偶膮da膰 od Sprzedawcy zap艂aty cz臋艣ci koszt贸w demonta偶u i ponownego zamontowania, do wysoko艣ci ceny rzeczy sprzedanej.

 24. W przypadku um贸w zawieranych z Klientami nie b臋d膮cymi jednocze艣nie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 搂 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi jest wy艂膮czona.

 25. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego dzia艂u Regulaminu Konsument mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od mowy albo obni偶eniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a je偶eli Konsument 偶膮da艂 wymiany rzeczy na woln膮 od wad lub usuni臋cia wady, bieg terminu do z艂o偶enia o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Umowy albo obni偶eniu ceny rozpoczyna si臋 z chwil膮 bezskutecznego up艂ywu terminu do wymiany rzeczy lub usuni臋cia wady.

 26. W przypadku dochodzenia przed s膮dem, s膮dem polubownym jednego z uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi termin do wykonania innych uprawnie艅, przewidzianych Ustaw膮, przys艂uguj膮cych Konsumentowi z tego tytu艂u ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zako艅czenia post臋powania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje si臋 r贸wnie偶 do post臋powania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi, przys艂uguj膮cych Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez s膮d zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zako艅czenia prowadzonej mediacji.

 27. Bieg terminu do wykonywania uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna si臋 od dnia w kt贸rym Konsument dowiedzia艂 si臋 o istnieniu wady, a je偶eli Konsument dowiedzia艂 si臋 o istnieniu wady dopiero na skutek pow贸dztwa podmiotu trzeciego 鈥 od dnia w kt贸rym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim sta艂a si臋 prawomocna.

 28. Je偶eli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument z艂o偶y艂 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od Umowy albo obni偶eniu ceny, mo偶e od 偶膮da膰 naprawienia szkody kt贸r膮 poni贸s艂 przez to, 偶e zawar艂 Umow臋 nie wiedz膮c o istnieniu wady, cho膰by szkoda by艂a nast臋pstwem okoliczno艣ci, za kt贸re Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialno艣ci a w szczeg贸lno艣ci mo偶e 偶膮da膰 zwrotu koszt贸w zawarcia Umowy, koszt贸w odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nak艂ad贸w w takim zakresie, w jakim odni贸s艂 z nich korzy艣ci a nie otrzyma艂 ich zwrotu od osoby trzeciej oraz koszt贸w procesy.

 29. Powy偶sze nie uchybia przepisom powszechnie obowi膮zuj膮cym o obowi膮zku naprawienia szkody na zasadach og贸lnych.

 30. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawc臋 up艂yw terminu nie wy艂膮cza uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi.

 31. Adresem reklamacyjnym jest: GMG G. Grzelakowski ul. Meander 8/37, 02-791 Warszawa

VIII GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane za po艣rednictwem sklepu internetowego nie s膮 obj臋te gwarancj膮 Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodno艣膰 towaru z umow膮 na podstawie r臋kojmi, okre艣lonej w dziale X Reklamacja 鈥 R臋kojmia.

 2. Towary sprzedawane przez Sprzedawc臋 mog膮 by膰 obj臋te gwarancj膮 udzielon膮 przez odpowiedniego producenta b膮d藕 dystrybutora. Tre艣膰 oraz warunki gwarancji zostan膮 okre艣lone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta oraz do艂膮czone do sprzedawanego produktu

IX ODST膭PIENIE OD UMOWY 鈥 ZWROTY PRODUKT脫W

 1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, kt贸ry zawar艂 umow臋 na odleg艂o艣膰, mo偶e od niej odst膮pi膰 bez podania przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w, z wyj膮tkiem koszt贸w okre艣lonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, sk艂adaj膮c stosowne o艣wiadczenie na pi艣mie w terminie czternastu dni od dnia dor臋czenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem. O艣wiadczenie mo偶na wys艂a膰 drog膮 elektroniczn膮 na adres: gmg@gmg.net.plb膮d藕 te偶 listownie naadres:

  GMG G. Grzelakowski ul. Meander 8/37, 02-791 Warszawa

  1. O艣wiadczenie mo偶e zosta膰 z艂o偶one na formularzu kt贸ry stanowi Za艂膮cznik do niniejszego Regulaminu i kt贸re zosta艂o wys艂ane do Konsumenta wraz z produktem, dost臋pnym r贸wnie偶 pod adresemwww.gmg.net.pl lub w innej formie, zgodnie z ustaw膮 o prawach Konsumenta.

  2. Wraz z o艣wiadczeniem, o kt贸rym mowa w punkcie 1, Klienta prosi si臋 r贸wnie偶 o przes艂anie informacji o aktualnym numerze konta, na kt贸ry nale偶y dokona膰 zwrotu nale偶no艣ci.

  3. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezw艂ocznie po otrzymaniu o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysy艂ane jest na adres e-mail, podany przy Zam贸wieniu lub wskazany jako kontaktowy na z艂o偶onym o艣wiadczeniu o odst膮pieniu od umowy.

  4. W razie odst膮pienia od Umowy, Umowa jest uwa偶ana za niezawart膮.

  5. Konsument ma obowi膮zek zwr贸ci膰 produkt lub produkty niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od Umowy.

  6. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od kt贸rej odst膮pi艂 na w艂asne ryzyko oraz koszt.

  7. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci produktu lub produkt贸w b臋d膮cych przedmiotem Umowy, nast臋puj膮ce po korzystaniu z produktu lub produkt贸w w spos贸b wykraczaj膮cy poza zwyk艂y zarz膮d produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalno艣ci oraz charakteru produktu.

  8. Sprzedawca niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Umowy przez Konsumenta, zwr贸ci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrze偶eniem, 偶e:

  1. Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami;

  2. w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc臋, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w;

  3. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci produktu b臋d膮ce wynikiem korzystania z niej w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalno艣ci o czym mowa w pkt. 8 powy偶ej;

  1. Konsument, w przypadku odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 na us艂ugi rozpocz臋te za zgod膮 Konsumenta przed up艂ywem terminu odst膮pienia od Umowy, ma obowi膮zek zap艂aty za 艣wiadczenia spe艂nione do chwili odst膮pienia od Umowy.

  2. Kwot臋 zap艂aty oblicza si臋 proporcjonalnie do zakresu spe艂nionego 艣wiadczenia, z uwzgl臋dnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Je偶eli cena lub wynagrodzenie s膮 nadmierne, podstaw膮 obliczenia tej kwoty jest warto艣膰 rynkowa spe艂nionego 艣wiadczenia.

  3. Konsument nie ponosi koszt贸w dostarczania tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli nie wyrazi艂 zgody na spe艂nienie 艣wiadczenia przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od Umowy lub nie zosta艂 poinformowany o utracie przys艂uguj膮cego mu terminu prawa odst膮pienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsi臋biorca nie dostarczy艂 potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

  4. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem zap艂aty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

  5. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przys艂uguje prawo do odst膮pienia od Umowy w przypadkach:

  1. o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli przedsi臋biorca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez przedsi臋biorc臋 utraci prawo odst膮pienia od Umowy

  2. w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od Umowy;

  3. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;

  5. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

  6. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;

  7. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, kt贸rych cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda偶y, a kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po 30 dni i kt贸rych warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie ma kontroli;

  8. w kt贸rej konsument wyra藕nie 偶膮da艂, aby przedsi臋biorca do niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je偶eli przedsi臋biorca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania Konsument 偶膮da艂, lub dostarcza rzeczy inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odst膮pienia od Umowy przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub rzeczy;

  9. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

  10. o dostarczenie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋;

  11. zawartej na drodze aukcji publicznej;

  12. o 艣wiadczenie us艂ug w zakresie zakwaterowania, innych ni偶 do cel贸w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod贸w, gastronomii, us艂ug zwi膮zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je偶eli w Umowie oznaczono dzie艅 lub okres 艣wiadczenia us艂ugi;

  13. o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nienie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od Umowy;

   X 艢WIADCZENIE US艁UG DROG膭 ELEKTRONICZN膭

   1. Us艂ugodawca 艣wiadczy za po艣rednictwem Sklepu internetowego dost臋pnego pod adresem www.gmg.net.pl nast臋puj膮ce Us艂ugi Elektroniczne:

   1. za艂o偶enie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym

   2. umo偶liwienie z艂o偶enia zam贸wienia poprzez odpowiedni Formularz

   3. newsletter

   1. 艢wiadczenie Us艂ug elektronicznych przez Us艂ugodawc臋 jest bezp艂atne.

   2. Umowa o 艣wiadczenie Us艂ug Elektronicznych polegaj膮cych na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz us艂ugi Newslettera zawarte s膮 na czas nieoznaczony.

   3. Umowa o 艣wiadczenie us艂ugi elektronicznej polegaj膮cej na umo偶liwieniu z艂o偶enia zam贸wienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 z艂o偶enia zam贸wienia albo zaprzestania sk艂adania zam贸wienia przez Us艂ugobiorc臋.

   4. Zalecane wymagania techniczne wsp贸艂pracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dost臋pem do Internetu, dost臋p do poczty elektronicznej, przegl膮darka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z w艂膮czon膮 obs艂ug膮 JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z w艂膮czon膮 obs艂ug膮 JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczo艣膰 monitora 1024x768 pikseli.

   5. Us艂ugobiorca jest zobowi膮zany do korzystania ze Sklepu internetowego w spos贸b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj膮c na uwadze poszanowanie d贸br osobistych i praw w艂asno艣ci intelektualnej os贸b trzecich. Us艂ugobiorc臋 obowi膮zuje zakaz dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Us艂ug elektronicznych w spos贸b bezprawnie zak艂贸caj膮cy funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez u偶ycie okre艣lonego oprogramowania lub urz膮dze艅 oraz rozsy艂anie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezam贸wionej informacji handlowej.

   6. Us艂ugobiorca mo偶e sk艂ada膰 reklamacje zwi膮zane ze 艣wiadczeniem us艂ugi elektronicznej za po艣rednictwem Sklepu internetowego www.gmg.net.pl e wiadomo艣ci e-mail na adres poczty elektronicznej: gmg@gmg.net.pllub pisemnie na adres :GMG G. Grzelakowski ul. Meander 8/37, 02-791 Warszawa.Us艂ugodawca rozpatrzy reklamacj臋 niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni liczonych od dnia z艂o偶enia reklamacji.

   7. Us艂ugobiorca mo偶e wypowiedzie膰 ze skutkiem natychmiastowym bezterminow膮 us艂ug臋 o 艣wiadczenie Us艂ugi elektronicznej o charakterze ci膮g艂ym w ka偶dym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przes艂anie stosownego o艣wiadczenia za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: gmg@gmg.net.pllub pisemnie na adres:GMG G. Grzelakowski ul. Meander 8/37, 02-791 Warszawa

   8. Us艂ugodawca mo偶e wypowiedzie膰 bezterminow膮 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ugi elektronicznej w przypadku gdy Us艂ugobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczeg贸lno艣ci gdy dostarcza tre艣ci o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po up艂ywie 7 dni od z艂o偶enia o艣wiadczenia woli o wypowiedzeniu.

   9. Na drodze porozumienia stron, Us艂ugodawca i Us艂ugobiorca mog膮 rozwi膮za膰 Umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 w ka偶dym czasie.

   10. Wypowiedzenie Umowy o 艣wiadczenie us艂ugi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Us艂ugodawc臋 lub Us艂ugobiorc臋 nie narusza praw lub 艣wiadcze艅 nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

   11. Us艂ugodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Us艂ugobiorc臋 adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony spos贸b.

    XIII POSTANOWIENIA KO艃COWE

    1. Zmiana tre艣ci niniejszego Regulaminu mo偶e nast膮pi膰 po uprzednim poinformowaniu U偶ytkownik贸w o zakresie przewidywanych zmian nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni przed dniem ich wej艣cia w 偶ycie.

    2. Zam贸wienia z艂o偶one w trakcie obowi膮zywania poprzedniej wersji Regulaminu b臋d膮 realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Je偶eli U偶ytkownik nie zgadza si臋 na wprowadzenie zmian w Regulaminie mo偶e usun膮膰 swoje Konto.

    3. Ewentualne spory powsta艂e pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem, kt贸ry jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane b臋d膮 przez s膮d powszechny w艂a艣ciwy zgodnie z przepisami Kodeksu post臋powania cywilnego.

    4. Ewentualne spory powsta艂e pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem, kt贸ry nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane b臋d膮 przez s膮d powszechny w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na siedzib臋 Sklepu.

    5. U偶ytkownicy mog膮 kontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 w nast臋puj膮cy spos贸b:

     1. telefon: 501 284 666 lub 48 22 649 34 17

     2. e-mail: gmg@gmg.net.pl

     3. skype: gmgnetpl

     4. pisemnie na adres: GMG G. Grzelakowski ul. Meander 8/37, 02-791 Warszawa

    1. Klienci mog膮 uzyska膰 dost臋p do niniejszego Regulaminu w ka偶dym czasie za po艣rednictwem linku zamieszczonego na stronie g艂贸wnej Sklepu internetowego.

    2. Regulamin mo偶e zosta膰 utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim no艣niku danych.

    3. Nazwa Sklepu internetowego, adres pod kt贸rym jest dost臋pny: www.gmg.net.ploraz wszelkie materia艂y w nim si臋 znajduj膮ce stanowi膮 przedmiot prawa autorskiego i podlegaj膮 ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody w艂a艣ciciela Sklepu jest zabronione.

    4. Niniejszy Regulamin obowi膮zuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.聽    ______________________________________________________________________________________

    Regulamin obowi膮zuj膮cy do 24 grudnia 2014 r.

    REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
    www.gmg.net.pl

    I Postanowienia og贸lne

    1. W艂a艣cicielem oraz administratorem Sklepu internetowego dost臋pnego pod adresem www.gmg.net.pl jest Gabriel Grzelakowski, prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮: GMG Gabriel Grzelakowski, pod adresem ul. Meander 8/37, 02-791 Warszawa (adres g艂贸wnego miejsca wykonywania dzia艂alno艣ci oraz adres do dor臋cze艅), NIP 9510045584, REGON 006468218, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej).

    2. Przedmiotem dzia艂alno艣ci Sklepu internetowego www.gmg.net.pl jest sprzeda偶 detaliczna oraz hurtowa latarek i artyku艂贸w o艣wietleniowych, akumulator贸w, zasilaczy, baterii, akcesori贸w samochodowych oraz innych towar贸w za po艣rednictwem sieci Internet.

    3. Regulamin okre艣la w szczeg贸lno艣ci zasady korzystania przez U偶ytkownik贸w ze sklepu internetowego www.gmg.net.pl, 聽 spos贸b sk艂adania zam贸wie艅 oraz ich realizacji, a tak偶e tryb post臋powania reklamacyjnego.

    4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajd膮 w艂a艣ciwe przepisy prawa obowi膮zuj膮ce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczeg贸lno艣ci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczeg贸lnych warunkach sprzeda偶y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2聽marca 2000 roku o ochronie niekt贸rych praw konsument贸w oraz odpowiedzialno艣ci za聽szkod臋 wyrz膮dzon膮 przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz聽ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

    5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj膮 na celu wy艂膮cza膰 ani ogranicza膰 jakichkolwiek praw Klienta b臋d膮cego jednocze艣nie Konsumentem w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze聽zm.), przys艂uguj膮cych mu na mocy bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa. W聽przypadku niezgodno艣ci postanowie艅 niniejszego Regulaminu z powy偶szymi przepisami, pierwsze艅stwo maj膮 te przepisy.

    II Definicje

    1. REGULAMIN 鈥 niniejszy regulamin

    2. SKLEP 鈥 sklep internetowy dost臋pny pod adresem www.gmg.net.pl

    3. SPRZEDAWCA, US艁UGODAWCA 鈥 Gabriel Grzelakowski, prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮: GMG Gabriel Grzelakowski, pod adresem ul. Meander 8/37, 02-791 Warszawa (adres g艂贸wnego miejsca wykonywania dzia艂alno艣ci oraz adres do dor臋cze艅), NIP 9510045584, REGON 006468218, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej).

    4. KLIENT, US艁UGOBIORCA 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, nabywaj膮ca produkty za聽po艣rednictwem sklepu internetowego www.gmg.net.pl

    5. ZAM脫WIENIE 鈥 z艂o偶ona przez Klienta za po艣rednictwem Sklepu internetowego www.gmg.net.pl oferta zawarcia umowy sprzeda偶y

    6. U呕YTKOWNIK 鈥 ka偶dy podmiot korzystaj膮cy ze sklepu internetowego

    7. KONTO 鈥 indywidualny panel administracyjny U偶ytkownika dost臋pny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym www.gmg.net.pl, oznaczony loginem i聽has艂em, s艂u偶膮cy zawieraniu um贸w sprzeda偶y

    8. REJESTRACJA 鈥 proces polegaj膮cy na utworzeniu przez U偶ytkownika Konta w sklepie internetowym

    9. UMOWA SPRZEDA呕Y - umowa sprzeda偶y Towaru zawarta pomi臋dzy Sprzedawc膮 a聽Klientem za po艣rednictwem sklepu internetowego

    10. US艁UGA ELEKTRONICZNA 鈥 us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 przez Us艂ugodawc臋 na rzecz Us艂ugobiorcy za po艣rednictwem sklepu internetowego

    11. TOWAR 鈥 ka偶dy przedmiot sprzedawany za po艣rednictwem sklepu internetowego

    12. KONSUMENT 鈥 osoba fizyczna nabywaj膮ca produkty za po艣rednictwem sklepu internetowego www.gmg.net.pl w celu niezwi膮zanym bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮

    III Rejestracja

    1. Rejestracja w sklepie internetowym www.gmg.net.pl jest dobrowolna i bezp艂atna.

    2. W celu dokonania rejestracji w sklepie U偶ytkownik powinien wype艂ni膰 formularz rejestracji znajduj膮cy si臋 na stronie internetowej sklepu, podaj膮c w nim swoje prawdziwe dane.

    3. U偶ytkownik w celu pomy艣lnego przej艣cia procesu rejestracji zobowi膮zany jest zaznaczy膰 opcj臋 ''Osoba fizyczna'' lub ''Firma'' oraz poda膰 nast臋puj膮ce dane:

    1. Imi臋

    2. Nazwisko

    3. Nick

    4. Ulica

    5. Nr domu/nr Lokalu

    6. Kod pocztowy

    7. Miasto

    8. Wojew贸dztwo

    9. Kraj

    10. E-Mail

    11. Telefon

    1. Opr贸cz danych wskazanych w ust. 3 powy偶ej, U偶ytkownik mo偶e poda膰 numer Fax.

    2. Opcjonalnie U偶ytkownik mo偶e zaznaczy

    3. pole: 鈥Chc臋 otrzymywa膰 informacje o nowo艣ciach rynkowych i promocjach oferowanych przez Sklep internetowy z formie przesy艂ania Biuletynu na podany przeze mnie adres e-mail鈥.

    1. W celu pomy艣lnego przej艣cia procesu rejestracji konieczne jest r贸wnie偶 prawid艂owe przepisanie kodu weryfikacyjnego.

    2. W przypadku gdy dane U偶ytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegn膮 zmianie, U偶ytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywisto艣ci膮.

    3. W sytuacji, gdy dane U偶ytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegn膮 zmianie po rozpocz臋ciu realizacji zam贸wienia, U偶ytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym Sklepu.

    IV Zam贸wienia

    1. Klient mo偶e sk艂ada膰 zam贸wienia w Sklepie 24 godziny na dob臋 7 dni w tygodniu. Zam贸wienia s膮 realizowanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

    2. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowi膮 oferty w rozumieniu przepis贸w Kodeksu cywilnego; stanowi膮 zaproszenie do zawarcia umowy sprzeda偶y.

    3. Z艂o偶enie zam贸wienia stanowi ofert臋 w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z艂o偶on膮 Sprzedawcy przez Klienta.

    4. Rejestracja i za艂o偶enie konta nie jest warunkiem koniecznym do z艂o偶enia zam贸wienia w sklepie www.gmg.net.pl. Klient mo偶e r贸wnie偶 z艂o偶y膰 zam贸wienie telefonicznie 鈥 dzwoni膮c pod numer 501 284 666 lub poprzez stron臋 internetow膮 bez rejestracji Klient powinien poda膰 Sprzedawcy dane konieczne do realizacji zam贸wienia.

    5. W celu z艂o偶enia zam贸wienia Klient powinien doda膰 do ''koszyka'' produkt, kt贸ry zamierza kupi膰. W tym celu nale偶y klikn膮膰 ikon臋 ''dodaj do koszyka''.Dodanie produktu do 鈥濳oszyka鈥 nie jest r贸wnoznaczne ze z艂o偶eniem zam贸wienia. Produkty mog膮 by膰 dodawane lub usuwane z ''koszyka''.

    6. ''Koszyk'' umo偶liwia Klientowi zarz膮dzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie warto艣ci zam贸wienia. Aby sfinalizowa膰 zam贸wienie nale偶y doda膰 do 鈥瀔oszyka鈥 wybrane przez siebie produkty, wybra膰 opcj臋 鈥濪o kasy鈥, nast臋pnie zaznaczy膰 鈥濸aragon鈥 lub 鈥濬aktura VAT鈥 zgodnie z preferencjami Klienta, okre艣li膰 rodzaj wysy艂ki i metod臋 p艂atno艣ci, klikn膮膰 opcj臋 鈥濳ontynuuj鈥 i post臋powa膰 zgodnie z podanymi wskaz贸wkami. Na podany przez Klienta adres e-mail zostanie automatycznie wys艂ana wiadomo艣膰 z informacjami w zakresie z艂o偶onego zam贸wienia.

    7. Aby sfinalizowa膰 zam贸wienie nale偶y doda膰 do ''koszyka'' wybrane przez siebie produkty, wybra膰 opcj臋 ''Do kasy'', nast臋pnie zaznaczy膰 ''Paragon'' lub ''Faktura VAT'' zgodnie z preferencjami Klienta, okre艣li膰 rodzaj wysy艂ki i metod臋 p艂atno艣ci, klikn膮膰 opcj臋 ''Kontynuuj'' i post臋powa膰 zgodnie z podanymi wskaz贸wkami. Na podany przez Klienta adres e-mail zostanie automatycznie wys艂ana wiadomo艣膰 z informacjami w zakresie z艂o偶onego zam贸wienia.

    8. Po z艂o偶eniu prawid艂owego zam贸wienia przez Klienta, Sprzedawca sprawdza dost臋pno艣膰 towaru w magazynie i w przypadku pozytywnej weryfikacji przesy艂a niezw艂ocznie Klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy sk艂adaniu zam贸wienia lub podczas rejestracji informacj臋 o przyj臋ciu zam贸wienia. Umowa zostaje zawarta z chwil膮 przes艂ania Klientowi przez Sprzedawc臋 informacji o przyj臋ciu zam贸wienia.

    9. W sytuacji gdy towar nie jest dost臋pny w magazynie, Sprzedawca post臋puje zgodnie z procedur膮 wskazan膮 w ust臋pie VI zatytu艂owanym ''Realizacja dostawy'' pkt 2 oraz 3 niniejszego Regulaminu.

    10. Zam贸wiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

    V Spos贸b p艂atno艣ci

    1. Wszystkie ceny w Sklepie s膮 cenami brutto, zawieraj膮cymi podatek od towar贸w i us艂ug (VAT) w wysoko艣ci wynikaj膮cej z odr臋bnych przepis贸w. Koszty dostawy towaru do Klienta podane s膮 oddzielnie.

    2. Klient ma do wyboru nast臋puj膮ce formy p艂atno艣ci:

    1. przedp艂ata na konto bankowe,

    2. p艂atno艣膰 got贸wk膮 przy odbiorze osobistym,

    3. p艂atno艣膰 za pobraniem przy odbiorze.

    1. Przedp艂ata powinna zosta膰 dokonana przelewem na rachunek bankowy Sprzedaj膮cego:

    INTELIGO 50 1020 5558 1111 1202 6890 0059

    1. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zam贸wienia us艂ugi wed艂ug cen oraz wysoko艣ci koszt贸w dostawy obowi膮zuj膮cych w chwili z艂o偶enia zam贸wienia. Wysoko艣膰 koszt贸w dostawy uzale偶niona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

    2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysoko艣ci koszt贸w dostawy, w szczeg贸lno艣ci w przypadku zmiany cennik贸w us艂ug 艣wiadczonych przez podmioty realizuj膮ce dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zam贸wie艅 ju偶 realizowanych.

    VI Realizacja dostawy

    1. Dostawa nast臋puje na adres wskazany przez Klienta w zam贸wieniu. Dostawa Towaru realizowana jest ubezpieczon膮 przesy艂k膮 we wsp贸艂pracy z firm膮 kuriersk膮. Mo偶liwy jest r贸wnie偶 odbi贸r osobisty Towaru przez Klienta pod adresem: ul. Meander 8/37, 02-791 Warszawa, po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru.

    2. Je偶eli Sprzedawca nie mo偶e spe艂ni膰 艣wiadczenia z tego powodu, 偶e towar nie jest dost臋pny, niezw艂ocznie, najp贸藕niej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwr贸ci ca艂膮 otrzyman膮 od niego sum臋 pieni臋偶n膮, je偶eli jakakolwiek suma zosta艂a ju偶 uiszczona.

    3. Je偶eli Sprzedawca nie mo偶e wykona膰 艣wiadczenia o w艂a艣ciwo艣ciach indywidualnie zam贸wionych przez Klienta z powodu przej艣ciowej niemo偶no艣ci jego spe艂nienia, Sprzedawca mo偶e za zgod膮 Klienta spe艂ni膰 艣wiadczenie zast臋pcze, odpowiadaj膮ce tej samej jako艣ci i przeznaczeniu oraz za t臋 sam膮 cen臋 lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony spos贸b.

    4. Klient ma mo偶liwo艣膰 艣ledzenia stanu swojego zam贸wienia poprzez stron臋 internetow膮 dostawcy paczek, do kt贸rej link z numerem przesy艂ki przys艂any jest przez Sprzedawc臋 w li艣cie e-mail potwierdzaj膮cy wys艂anie paczki.

    5. Zaleca si臋, aby Klient, b臋d膮cy jednocze艣nie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miar臋 mo偶liwo艣ci dokona艂 sprawdzenia stanu Towaru po聽dostarczeniu przesy艂ki i聽w聽obecno艣ci przedstawiciela podmiotu realizuj膮cego dostaw臋 (kurier, operator pocztowy, etc.) spisa艂 odpowiedni protok贸艂. Sprawdzenie przesy艂ki u艂atwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszcze艅 od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesy艂ki powsta艂ego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca si臋, aby Klient skontaktowa艂 si臋 w miar臋 mo偶liwo艣ci w jak najszybszym czasie ze Sprzedawc膮 telefonicznie: 501 284聽666b膮d藕 na adres e-mail: gmg@gmg.net.pl.

    6. Klient, kt贸ry nie jest konsumentem w rozumieniu art.221聽Kodeksu Cywilnego, jest zobowi膮zany do sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesy艂ki i w obecno艣ci przedstawiciela podmiotu realizuj膮cego dostaw臋 (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodze艅 mechanicznych przesy艂ki powsta艂ych w trakcie transportu Klient powinien spisa膰 protok贸艂 szkody i niezw艂ocznie skontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 telefonicznie: 501 284聽666b膮d藕 na adres e-mail: gmg@gmg.net.pl.

    VII Reklamacje

    1. W przypadku um贸w zawieranych z Klientami b臋d膮cymi jednocze艣nie konsumentami w聽rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,Sprzedawca odpowiada za niezgodno艣膰 Towaru z umow膮 w聽przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed up艂ywem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowi膮zany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodno艣ci Towaru z umow膮 w terminie 2 miesi臋cy od dnia stwierdzenia takiej niezgodno艣ci. Sprzedawca w ci膮gu 14 (czterna艣cie) dni ustosunkuje si臋 do reklamacji Towaru zg艂oszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego post臋powania.

    2. W celu u艂atwienia procesu reklamacyjnego, w miar臋 mo偶liwo艣ci Klient proszony jest o przes艂anie zdj臋膰 i dok艂adnego opisu niezgodnego z umow膮 Towaru oraz za艂膮czenie dowodu zakupu.

    3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzy艣膰 Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umow膮 zgodnie z 偶膮daniem Klienta poprzez napraw臋 lub wymian臋 na nowy. Je艣li wymiana lub naprawa nara偶a艂aby Klienta na znaczne niedogodno艣ci Sprzedawca, zgodnie z 偶膮daniem Klienta, obni偶y cen臋 lub zwr贸ci 鈥 na skutek odst膮pienia przez Klienta od umowy 鈥 pe艂n膮 nale偶no艣膰 za reklamowany produkt w ci膮gu 14 (czterna艣cie) dni. Sprzedaj膮cy wraz z cen膮 towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, kt贸re to konsument poni贸s艂.

    4. W przypadku um贸w zawieranych z Klientami nie b臋d膮cymi jednocze艣nie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 搂聽1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi jest wy艂膮czona.

    5. W przypadku Towaru obj臋tego gwarancj膮 producenta lub dystrybutora, Klient mo偶e reklamowa膰 produkt posiadaj膮cy wady:

     1. korzystaj膮c z uprawnie艅 wynikaj膮cych z udzielonej gwarancji. Klient wed艂ug swego wyboru mo偶e zg艂osi膰 si臋 bezpo艣rednio do聽autoryzowanego serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy, kt贸ry przeka偶e Towar wraz z reklamacj膮 Klienta producentowi. Zaleca si臋, aby Klient w celu realizacji swoich uprawnie艅 wynikaj膮cych z gwarancji do艂膮czy艂 dow贸d zakupu Towaru. Za艂膮czenie dowodu zakupu przy艣pieszy i usprawni procedur臋 reklamacyjn膮.

     2. korzystaj膮c z uprawnie艅 przys艂uguj膮cych Klientowi b臋d膮cemu jednocze艣nie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego wobec Sprzedawcy w聽zwi膮zku z niezgodno艣ci膮 Towaru z umow膮.

    VIII Gwarancja

    1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary sprzedawane za po艣rednictwem sklepu internetowego.

    2. W przypadku Towar贸w obj臋tych gwarancj膮 udzielon膮 przez producenta lub importera, tre艣膰 oraz warunki gwarancji s膮 okre艣lone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta lub importera.

    IX Zwroty

    1. Klient b臋d膮cy jednocze艣nie konsumentem, kt贸ry zawar艂 umow臋 na odleg艂o艣膰, mo偶e od聽niej odst膮pi膰 bez podania przyczyny, sk艂adaj膮c stosowne o艣wiadczenie na pi艣mie w聽terminie dziesi臋ciu dni od dnia dor臋czenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem. O艣wiadczenie mo偶na wys艂a膰 drog膮 elektroniczn膮 na adres gmg@gmg.net.pl b膮d藕 te偶 listownie na adres:

    GMG G. Grzelakowski , 02 -791 Warszawa , ul. Meander 8 / 37

    1. W razie odst膮pienia od umowy, umowa jest uwa偶ana za niezawart膮, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowi膮za艅. To, co strony 艣wiadczy艂y, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba 偶e zmiana by艂a konieczna w granicach zwyk艂ego zarz膮du. Zwracany Towar powinien by膰 kompletny tj. zawiera膰 wszystkie elementy stanowi膮ce integraln膮 cz臋艣膰 zam贸wionego Towaru. Zwrot powinien nast膮pi膰 niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie czternastu dni.

    2. Zaleca si臋, aby Klient do艂膮czy艂 dow贸d zakupu Towaru (paragon/faktura VAT). Za艂膮czenie dowodu zakupu przy艣pieszy i usprawni procedur臋 zwrotu. Zwracany towar Klient powinien odes艂a膰 na adres wskazany w ust. 1.

    3. Prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje konsumentowi w聽wypadkach:

     1. 艣wiadczenia us艂ug rozpocz臋tego, za zgod膮 konsumenta, przed up艂ywem terminu 10 dni od dnia jej zawarcia;

     1. dotycz膮cych nagra艅 audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych no艣nikach danych po usuni臋ciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

     2. um贸w dotycz膮cych 艣wiadcze艅, za kt贸re cena lub wynagrodzenie zale偶y wy艂膮cznie od ruchu cen na rynku finansowym;

     3. 艣wiadcze艅 o w艂a艣ciwo艣ciach okre艣lonych przez konsumenta w z艂o偶onym przez niego zam贸wieniu lub 艣ci艣le zwi膮zanych z jego osob膮;

     4. 艣wiadcze艅, kt贸re z uwagi na ich charakter nie mog膮 zosta膰 zwr贸cone lub kt贸rych przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

     5. dostarczania prasy;

     6. us艂ug w zakresie gier hazardowych.

    X. Umowa o 艣wiadczenie us艂ugi elektronicznej

    1. Us艂ugodawca 艣wiadczy za po艣rednictwem Sklepu internetowego nast臋puj膮ce us艂ugi elektroniczne:

    1. za艂o偶enie i prowadzenie konta w sklepie internetowym,

    2. umo偶liwienie z艂o偶enia zam贸wienia poprzez odpowiedni formularz,

    3. biuletyn.

    1. 艢wiadczenie us艂ug elektronicznych przez Us艂ugodawc臋 jest bezp艂atne.

    2. Umowa o 艣wiadczenie us艂ug elektronicznych polegaj膮cych na prowadzeniu Konta w sklepie internetowym oraz us艂ugi biuletynu zawierana jest na czas nieoznaczony.

    3. Umowa o 艣wiadczenie us艂ugi elektronicznej polegaj膮cej na umo偶liwieniu z艂o偶eniu zam贸wienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 z艂o偶enia zam贸wienia albo zaprzestania jego sk艂adania przez Us艂ugobiorc臋.

    4. Wymagania techniczne niezb臋dne do wsp贸艂pracy z systemem teleinformatycznym: komputer z dost臋pem do Internetu, dost臋p do poczty elektronicznej, przegl膮darka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z w艂膮czon膮 obs艂ug膮 JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z w艂膮czon膮 obs艂ug膮 JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczo艣膰 monitora 1024x768 pikseli.

    5. Us艂ugobiorca jest zobowi膮zany do korzystania ze sklepu internetowego w spos贸b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj膮c na uwadze poszanowanie d贸br osobistych i praw w艂asno艣ci intelektualnej os贸b trzecich. Us艂ugobiorc臋 obowi膮zuje zakaz dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z us艂ug elektronicznych w spos贸b bezprawnie zak艂贸caj膮cy funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez u偶ycie okre艣lonego oprogramowania lub urz膮dze艅 oraz rozsy艂anie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezam贸wionej informacji handlowej.

    6. Us艂ugobiorca mo偶e sk艂ada膰 reklamacje zwi膮zane ze 艣wiadczeniem us艂ugi elektronicznej za po艣rednictwem sklepu internetowego poprzez wys艂anie wiadomo艣ci e-mail lub te偶 pisemnie na adres sprzedawcy. Us艂ugodawca rozpatrzy reklamacj臋 niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 (czterna艣cie) dni liczonych od dnia z艂o偶enia reklamacji.

    7. Us艂ugodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez Us艂ugobiorc臋 adres e-mail lub w inny uzgodniony przez strony spos贸b.

    8. Us艂ugobiorca mo偶e wypowiedzie膰 ze skutkiem natychmiastowym bezterminow膮 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ugi elektronicznej o charakterze ci膮g艂ym w ka偶dym czasie i bez wskazania przyczyn poprzez przes艂anie stosownego o艣wiadczenia za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub te偶 pisemnie na adres Sprzedawcy.

    9. Us艂ugodawca mo偶e wypowiedzie膰 bezterminow膮 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ugi elektronicznej, w wypadku gdy us艂ugobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, w szczeg贸lno艣ci gdy dostarcza tre艣ci o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po up艂ywie 7 dni od z艂o偶enia o艣wiadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

    10. Wypowiedzenie umowy o 艣wiadczenie us艂ugi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Us艂ugodawc臋 lub Us艂ugobiorc臋 nie narusza praw lub 艣wiadcze艅 nabytych przez strony w czasie trwania umowy.

    11. Na drodze porozumienia stron Us艂ugodawca i Us艂ugobiorca mog膮 rozwi膮za膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ugi elektronicznej w ka偶dym czasie.

    XI Polityka prywatno艣ci

    1. Administratorem danych pozyskiwanych za po艣rednictwem sklepu internetowego jest w艂a艣ciciel sklepu.

    2. Sklep internetowy dzia艂a zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

    3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wy艂膮cznie podmiotom upowa偶nionym na podstawie w艂a艣ciwych przepis贸w prawa.

    4. W艂a艣ciciel sklepu zobowi膮zuje si臋 do ochrony przekazywanych przez U偶ytkownik贸w danych osobowych przed utrat膮, zniszczeniem, ujawnieniem, dost臋pem os贸b niepowo艂anych lub niew艂a艣ciwym ich wykorzystaniem.

    5. Administrator danych osobowych przetwarza je wy艂膮cznie w celu realizacji um贸w zawieranych za po艣rednictwem sklepu internetowego.

    6. U偶ytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.

    7. U偶ytkownik ma prawo wgl膮du oraz modyfikacji swoich danych osobowych w ka偶dym czasie, jak r贸wnie偶 偶膮dania ich usuni臋cia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnie艅 U偶ytkownik mo偶e skontaktowa膰 si臋 ze Administratorem Sklepu wysy艂aj膮c e-mail na adres: gmg@gmg.net.pl lub listownie na adres Sprzedawcy:

    GMG G. Grzelakowski , 02 -791 Warszawa , ul. Meander 8 / 37

    XII Polityka cookies

    1. Sklep internetowy www.gmg.net.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji zwi膮zanych z korzystaniem ze sklepu przez U偶ytkownika.

    2. Plikami typu cookies s膮 pliki tekstowe zapisywane przez przegl膮dark臋 internetow膮 U偶ytkownika na jego komputerze, pozwalaj膮ce na identyfikacj臋 U偶ytkownika oraz utrwalaj膮ce jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

    3. Pliki typu cookies umo偶liwiaj膮 utrzymanie sesji u偶ytkownika bez konieczno艣ci ponownego wpisywania loginu i has艂a na ka偶dej podstronie.

    4. Sklep internetowy www.gmg.net.pl wykorzystuje nast臋puj膮ce pliki cookies:

     1. sta艂e,

     2. analityczne,

     3. zewn臋trzne.

    XII Postanowienia ko艅cowe

    1. Zmiana tre艣ci niniejszego regulaminu mo偶e nast膮pi膰 po uprzednim poinformowaniu U偶ytkownik贸w o zakresie przewidywanych zmian nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni przed dniem ich wej艣cia w 偶ycie. Zam贸wienia z艂o偶one w trakcie obowi膮zywania poprzedniej wersji regulaminu b臋d膮 realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Je偶eli U偶ytkownik nie zgadza si臋 na wprowadzenie zmian w regulaminie mo偶e usun膮膰 swoje Konto.

    2. Ewentualne spory powsta艂e pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem, kt贸ry jest konsumentem w rozumieniu art.221聽Kodeksu cywilnego, rozstrzygane b臋d膮 przez s膮d powszechny w艂a艣ciwy zgodnie z przepisami Kodeksu post臋powania cywilnego.

    3. Ewentualne spory powsta艂e pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem, kt贸ry nie jest konsumentem w rozumieniu art.221聽Kodeksu cywilnego, rozstrzygane b臋d膮 przez s膮d powszechny w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na siedzib臋 Sklepu.

    4. U偶ytkownicy mog膮 kontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 w nast臋puj膮cy spos贸b:

     1. telefon/fax: +48 22 649 34 17

     2. tel. kom: 501 284聽666

     3. e-mail: gmg@gmg.net.pl,

     4. komunikator internetowy skype: gmgnetpl

     5. pisemnie na adres: GMG G. Grzelakowski , 02 -791 Warszawa , ul. Meander 8/37

    1. Klienci mog膮 uzyska膰 dost臋p do niniejszego Regulaminu w ka偶dym czasie za聽po艣rednictwem linku zamieszczonego na stronie g艂贸wnej sklepu internetowego www.gmg.net.pl. Regulamin mo偶e zosta膰 utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim no艣niku danych.

    2. Nazwa sklepu internetowego www.gmg.net.pl oraz wszelkie materia艂y w nim si臋 znajduj膮ce stanowi膮 przedmiot prawa autorskiego i podlegaj膮 ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody w艂a艣ciciela sklepu jest zabronione.

    3. Niniejszy Regulamin obowi膮zuje od dnia 鈥 stycznia 2014 roku.


    Przejd藕 do strony g艂贸wnej