Odst膮pienie od umowy

Stawki op艂aty depozytowej
ROZPORZ膭DZENIE MINISTRA 艢RODOWISKA z dnia 7 lipca 2010 r

baterii przemys艂owych kwasowo-o艂owiowych
akumulator贸w przemys艂owych kwasowo-o艂owiowych

35 z艂 za sztuk臋

wi臋cej >>

za艂膮cznik nr. 1 >>

Ankieta

Jak oceniasz nasz膮 strone ? Czy co艣 by艣 poprawi艂 ?

  • Bardzo fajna, super podoba mi sie
  • Taka sobie liczylem na cos lepszego
  • Kieska nie warta uwagi

Opinia o produkcie

Szybka wysy艂ka. Super kontakt. Statyw doskona艂y - lekki i funkcjonalny. Pozdrawiam !!!!!!!!!
Ocena produktu 5/5

Cennik

Pobierz cennik PDFPobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Reklama

Producenci

Chmura tag贸w

Zmiana j臋zyka

PolskiAngielski

Odst膮pienie od umowy

INFORMACJE DOTYCZ膭CE KORZYSTANIA Z PRAWA ODST膭PIENIA OD UMOWY

WZ脫R POUCZENIA O ODST膭PIENIU OD UMOWY

Prawo odst膮pienia od umowy

Maj膮 Pa艅stwo prawo odst膮pi膰 od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odst膮pienia od umowy wygasa po up艂ywie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy, musz膮 Pa艅stwo poinformowa膰 nas [2] o swojej decyzji o odst膮pieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia (na przyk艂ad pismo wys艂ane poczt膮 lub poczt膮 elektroniczn膮).

Mog膮 Pa艅stwo skorzysta膰 z wzoru formularza odst膮pienia od umowy, jednak nie jest to obowi膮zkowe. [3]

Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy, wystarczy, aby wys艂ali Pa艅stwo informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego Pa艅stwu prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.

Skutki odst膮pienia od umowy

W przypadku odst膮pienia od niniejszej umowy zwracamy Pa艅stwu wszystkie otrzymane od Pa艅stwa p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Pa艅stwa sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez nas), niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym zostali艣my poinformowani o Pa艅stwa decyzji o wykonaniu prawa odst膮pienia od niniejszej umowy. Zwrotu p艂atno艣ci dokonamy przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Pa艅stwa u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e wyra藕nie zgodzili艣cie si臋 Pa艅stwo na inne rozwi膮zanie; w ka偶dym przypadku nie ponios膮 Pa艅stwo 偶adnych op艂at w zwi膮zku z tym zwrotem. [4]

[5]

[6]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrukcja wype艂niania:

[1] Prosz臋 wpisa膰 jeden z nast臋puj膮cych fragment贸w tekstu w cudzys艂owie:

  • w przypadku um贸w o 艣wiadczenie us艂ug lub um贸w, kt贸rych przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie s膮 one dostarczane w ograniczonej obj臋to艣ci lub w ustalonej ilo艣ci, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 dostarczane na no艣niku materialnym: 鈥瀦awarcia umowy.鈥;

  • w przypadku umowy zobowi膮zuj膮cej do przeniesienia w艂asno艣ci rzeczy (np. umowy sprzeda偶y, umowy dostawy lub umowy o dzie艂o b臋d膮ce rzecz膮 ruchom膮): 鈥瀢 kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie rzeczy lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie rzeczy.鈥;

  • w przypadku umowy zobowi膮zuj膮cej do przeniesienia w艂asno艣ci wielu rzeczy, kt贸re dostarczane s膮 osobno: 鈥瀢 kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie ostatniej z rzeczy.鈥;

  • w przypadku umowy zobowi膮zuj膮cej do przeniesienia w艂asno艣ci rzeczy dostarczanych partiami lub w cz臋艣ciach: 鈥瀢 kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie ostatniej partii lub cz臋艣ci lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie ostatniej partii lub cz臋艣ci.鈥;

  • w przypadku um贸w o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: 鈥瀢 kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie pierwszej z rzeczy.鈥.

[2] Prosz臋 wpisa膰 Pa艅stwa nazwisko, pe艂ny adres pocztowy oraz, o ile s膮 dost臋pne, Pa艅stwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3] Je偶eli umo偶liwiaj膮 Pa艅stwo konsumentowi wype艂nienie i przes艂anie informacji o odst膮pieniu od umowy drog膮 elektroniczn膮 na Pa艅stwa stronie internetowej, prosz臋 wpisa膰, co nast臋puje: 鈥濵og膮 Pa艅stwo r贸wnie偶 wype艂ni膰 i przes艂a膰 formularz odst膮pienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne o艣wiadczenie drog膮 elektroniczn膮 na naszej stronie internetowej [prosz臋 wstawi膰 adres strony internetowej]. Je偶eli skorzystaj膮 Pa艅stwo z tej mo偶liwo艣ci, prze艣lemy Pa艅stwu niezw艂ocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odst膮pieniu od umowy na trwa艂ym no艣niku (na przyk艂ad poczt膮 elektroniczn膮).鈥.

[4] W przypadku um贸w zobowi膮zuj膮cych do przeniesienia w艂asno艣ci rzeczy, w kt贸rych nie zaproponowali Pa艅stwo, 偶e

odbior膮 rzeczy w przypadku odst膮pienia od umowy, prosz臋 wpisa膰, co nast臋puje: 鈥濵o偶emy wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.鈥.

[5] Je偶eli konsument otrzyma艂 rzeczy w zwi膮zku z umow膮:

a) prosz臋 wpisa膰:

鈥 鈥Odbierzemy rzecz鈥; lub

鈥 鈥Prosz臋 odes艂a膰 lub przekaza膰 nam rzecz lub ... [prosz臋 tutaj wpisa膰 nazw臋 i pe艂ny adres pocztowy, w przypadku

gdy ma to zastosowanie, osoby upowa偶nionej przez Pa艅stwa do odbioru rzeczy], niezw艂ocznie, a w ka偶dym razie

nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym poinformowali nas Pa艅stwo o odst膮pieniu od niniejszej umowy. Termin

jest zachowany, je偶eli ode艣l膮 Pa艅stwo rzecz przed up艂ywem terminu 14 dni.鈥;

b) prosz臋 wpisa膰:

鈥 鈥Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.鈥;

鈥 鈥B臋d膮 Pa艅stwo musieli ponie艣膰 bezpo艣rednie koszty zwrotu rzeczy.鈥;

Je偶eli w przypadku umowy zawieranej na odleg艂o艣膰 nie oferuj膮 Pa艅stwo ponoszenia koszt贸w zwrotu rzeczy, a rzecz

ze wzgl臋du na sw贸j charakter nie mo偶e zosta膰 w zwyk艂y spos贸b odes艂ana poczt膮: 鈥濨臋d膮 Pa艅stwo musieli ponie艣膰

bezpo艣rednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [prosz臋 wpisa膰 kwot臋]鈥; lub je偶eli nie mo偶na, rozs膮dnie oceniaj膮c,

wcze艣niej obliczy膰 koszt贸w zwrotu rzeczy: 鈥濨臋d膮 Pa艅stwo musieli ponie艣膰 bezpo艣rednie koszty zwrotu towar贸w.

Wysoko艣膰 tych koszt贸w szacowana jest maksymalnie na kwot臋 oko艂o ... PLN [prosz臋 wpisa膰 kwot臋].鈥; lub

Je偶eli, w przypadku um贸w zawieranych poza lokalem przedsi臋biorstwa, rzecz ze wzgl臋du na sw贸j charakter nie

mo偶e zosta膰 w zwyk艂y spos贸b odes艂ana poczt膮, a dostarczono j膮 do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili

zawarcia umowy: 鈥濷dbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt鈥; oraz

c) prosz臋 wpisa膰: 鈥濷dpowiadaj膮 Pa艅stwo tylko za zmniejszenie warto艣ci rzeczy wynikaj膮ce z korzystania z niej w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.鈥.

[6] W przypadku um贸w dotycz膮cych 艣wiadczenia us艂ug lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie s膮 one dostarczane w ograniczonej obj臋to艣ci lub w ustalonej ilo艣ci, lub dostarczania energii cieplnej, prosz臋 wpisa膰, co nast臋puje: 鈥濲e偶eli za偶膮dali Pa艅stwo rozpocz臋cia 艣wiadczenia us艂ug lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skre艣li膰] przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy, zap艂ac膮 nam Pa艅stwo kwot臋 proporcjonaln膮 do zakresu 艣wiadcze艅 spe艂nionych do chwili, w kt贸rej poinformowali nas Pa艅stwo o odst膮pieniu od niniejszej umowy.鈥.


___________________________________________________________________________________________________


Miejscowo艣膰, data

...........................................

...........................................

...........................................

Imi臋 i nazwisko konsumenta(-贸w)

Adres konsumenta(-贸w)

Nazwa i adres przedsi臋biorcy

O艣wiadczenie

o odst膮pieniu od umowy

Ja/My(*) ............................... niniejszym informuj臋/informujemy(*) o moim/naszym(*)

odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y nast臋puj膮cych rzeczy(*) ..........................................

umowy dostawy nast臋puj膮cych rzeczy(*) ....................................................................

umowy o dzie艂o polegaj膮cej na wykonaniu nast臋puj膮cych rzeczy/o 艣wiadczenie

nast臋puj膮cej us艂ugi(*) .................................................................................................

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)....................................

.....................................

Podpis(-y) konsumenta(-贸w)

(*) Niepotrzebne skre艣li膰.

1 Poda膰, je偶eli umowa dotyczy艂a 艣wiadczenia us艂ug.

2 Poda膰, je偶eli umowa dotyczy艂a zakupu towaru.


Przejd藕 do strony g艂贸wnej